NGUỒN NHÂN LỰC

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Kim Tín Land chú trọng đến việc phát triển và giữ chân nhân tài. Chú trọng đào tạo nhân viên thông qua các chương trình phát triển nâng cao năng lực để đóng góp vào thành công bền vững của công ty.

Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, các khóa học bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng định kỳ và theo từng dự án. Đề bạt, bổ nhiệm những nhân viên có năng lực vào vị trí quản lý, lãnh đạo. Có chính sách khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng và kịp thời để gắn kết hiệu quả công việc trong bộ máy nhân lực công ty.

Nhằm giúp nhân viên mới hội nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc và nắm bắt công việc hiệu quả nhất, tất cả nhân sự mới đều được hướng dẫn hội nhập.

Nhân viên làm việc tại hệ thống sẽ được tham gia các lớp đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng/nghiệp vụ chuyên môn theo lộ trình đào tạo hội nhập dành cho từng vị trí công việc.

Nhân viên làm việc tại các bộ phận/phòng ban tùy từng vị trí cụ thể sẽ được lên kế hoạch tham gia các lớp đào tạo các kiến thức, kỹ năng/nghiệp vụ chuyên môn của vị trí đảm trách.

Nhân viên có kết quả công việc tốt và thể hiện năng lực quản lý sẽ có cơ hội thăng tiến.

Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, hội thảo và đài thọ chi phí cho CBNV tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao năng lực đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc.

Nhân viên có kết quả công việc tốt và thể hiện năng lực quản lý sẽ có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn thông qua việc đề bạt và xem xét của các cấp quản lý (nhằm đảm bảo có cơ hội cho vị trí mới), hoàn thành các nội dung đào tạo tương ứng và được đánh giá đạt qua các giai đoạn đào tạo.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Thu nhập ổn định, được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ và có cơ hội thăng tiến giúp người lao động ở Kim Tín Land an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Kim Tín Land, chúng tôi trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công chung. Tất cả sự thành công, dù là nhỏ nhất đều được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng.

Hệ Thống Lương – Thưởng

– Chế độ lương cạnh tranh.

– Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm dựa vào tính chất công việc và thành tích làm việc..

– Thưởng thành tích dự án, hằng tháng, hằng quý theo hiệu quả công việc.

– Thưởng Lễ, Tết và các ngày lễ lớn trong năm.

– Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đầy đủ theo quy định hiện hành. Giải quyết các chế độ về thai sản, ốm đau theo đúng quy định của pháp luật.

Chính sách phúc lợi

– Các chính sách chăm lo đời sống: quà sinh nhật, quà cưới, quà Lễ Tết,…

– Được tham giam các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn.

– Chương trình du lịch, nghỉ dưỡng/ team building hàng năm tạo sự thư giãn và gắn bó đoàn kết.

*Tên của bạn

*Địa chỉ Email

*Điện thoại

Thông điệp